ARAÇ SATIŞ İHALE DETAY İÇİN TIKLAYINIZ / Tarih: 22.06.2021

                                              ARAÇ SATIŞ İLANI

AĞAÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait  1-adet  2014 Model CA-Ford Minibüs, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında açık teklif (artırma) usulüyle satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

2- Aracın birim fiyatı, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki tablodadır.

3- İhale 22.06.2021 Salı günü saat 14:00’da Belediye Başkanlığı Meclis toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- İhaleye katılacaklarda aranan belgeler:

a)      Tebligat için adres göstermeleri

b)      Nüfus cüzdan örneği

c)       İkametgah belgesi

d)      Geçici teminat yatırdığına dair makbuz

e)      Vekaleten katılanlar için Noterden onaylı vekaletname    

SIRA

NO

 

ARAÇ

 

KULLANIM

 

MODELİ

 

YER

 

ADET

 

KAPASİTE

 

DURUM

MUHAMMEN

BEDEL

GEÇİCİ

TEMİNAT

 

1

 

Minibüs

 

Yolcu tipli

 

2014

 

Ağaçören

 

 

1

 

16+1

 

Faal

 

112.333,00 TL

 

3.370,00 TL

                5- İHALENİN KONUSU:

 

Belediyemizin envanterinde kayıtlı olan  araç bilgileri ekli listede gösterilen 1-adet taşınırın Ağaçören Belediye encümenince satışıdır.

 

6- İHALE USULÜ:

 

a)      İhale Ağaçören Belediye encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi ve diğer maddeleri müteakiben açık artırma usulü ile yapılacaktır.

b)      İhale ilgili kanunun 47.maddesinde belirtilen usullere göre yapılır.

c)       İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Uygun bedelin tespiti kararını ihale komisyonu belirler. Komisyonun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.

d)      İstekliler teminatlarını yatırmak kaydıyla ihaleye katılabilirler.

 

               7- İlanen duyurulur.